Hållbar semester

 1. Hem
 2. Hållbar semester

Tillsammans mot en hållbar framtid

Vi på Sunweb tror vi att alla förtjänar en semester från vardagen, där de kan ladda batterierna och skapa minnen för livet. Vårt mål är att erbjuda personliga semesterresor för alla. Men om vi vill fortsätta göra detta på bästa möjliga och ansvarsfulla sätt, måste vi som bransch svara på nuvarande trender och ta hänsyn till hållbar utveckling.

Tyvärr påverkar resor miljön, klimatet och befolkningen. För låt oss vara ärliga, en 100% hållbara reseindustri finns inte. Vi är dock övertygade om att det är möjligt att minska den negativa effekten av resor och öka den positiva effekten. Genom att stödja den lokala ekonomin, skydda människor och djur, samtidigt som man tar hänsyn till miljön.

På Sunweb vill vi bli den ledande digitala semesterexperten i Europa och forma framtiden för semesterresor. För att uppnå detta är det vårt ansvar att göra vårt ekosystem mer hållbart. Men vi kan naturligtvis inte göra det ensamma. Tillsammans med våra kunder, leverantörer, partners och kollegor kan vi öka stödet för hållbar turism.

Först då blir det möjligt för kommande generationer att kunna njuta av allt det vackra som världen har att erbjuda.

Sunweb är Travelife-certifierade!

Sunweb mottog nyligen Travelifes hållbarhetscertifikat. Travelife är ett internationellt erkänt certifieringsprogram - av Global Sustainable Tourism Council (GSTC) - specialiserat på hållbar förvaltning för resebranschen. Till skillnad från många andra resebolag lyckades vi uppnå deras högsta status, nämligen Travelife Certified. Vi har tilldelats detta certifikat efter att en oberoende revisor utvärderade oss positivt på cirka 255 punkter gällande hållbarhet och sociala ansvar. Naturligtvis bär vi detta certifikat med stolthet och utvecklar de nuvarande hållbarhetsinitiativen så att vi kan förtjäna certifikatet igen om 2 år.

Mot en ”ledarroll” i 4 av de 17 hållbarhetsmålen

År 2015 fastställde FN 17 nya hållbarhetsmål som nya Sustainable Development Goals. Sunweb Group fokuserar på fyra av de 17 Sustainable Development Goals (SDG) eftersom dessa fyra mål gör att vi som reseorganisation kan nå störst effekt.

Målen vi vill bidra till är:

God hälsa och välmående

God hälsa och miljö garanterar säkerhet och främjar (lokal) ekonomi.

Sunweb Group lägger stor vikt vid sina anställdas välmående. Vi prioriterar alltid våra anställda först och på så sätt får vi ut det bästa av dem. Som ett resultat skapar vi engagerade medarbetare som vågar ta ansvar. Vi erbjuder fina faciliteter och en hälsosam och trygg arbetsmiljö. Vi uppmuntrar också våra anställda att följa utbildningskurser. En medarbetare som känner sig uppskattad och nöjd är en bra ambassadör!

På destinationerna arbetar Sunweb Group med partners som erbjuder goda arbetsförhållanden, jämställdhet och rättvisa löner till de anställda.

Ansvarsfull konsumtion och produktion

 • Vi vill avsevärt begränsa avfallsproduktionen på våra kontor och på våra destinationer. Till exempel ägnas mycket uppmärksamhet åt att minska plastavfall och investera i produkter som är återvinningsbara. (pappkoppar/tallrikar och bestick).
 • Vi stimulerar sysselsättningen i semesterländerna genom att arbeta med lokala agenter och transportföretag, främja den lokala kulturen och lokala produkter.
 • Vi marknadsför och organiserar åtgärder som gör stränder och pister fria från avfall.

Klimatåtgärder

 • Vi kompenserar koldioxidutsläppen från alla våra paketresor genom ClimateCare.
 • Vi uppmuntrar våra anställda att nyttja kollektivtrafik.
 • Våra kontor använder grön energi.
 • Vi använder inte gas på vårt huvudkontor. Vi reglerar främst temperaturen i byggnaden med hjälp av förnybara, gröna energikällor.
 • När vi köper kontorsmaterial är vi uppmärksamma på om de är miljövänliga (tillverkade) och/eller FSC -certifierade.

Partnerskap för att uppnå mål

 • För att nå våra mål så effektivt som möjligt är vi övertygade om att vi måste arbeta tillsammans. Genom ett goda partnerskap kan vi ytterligare ta itu med och sprida våra gemensamma principer och värderingar på global, regional och lokal nivå.
 • Sunweb Group har ett nära samarbete med Travelife. Travelife är ett internationellt erkänt förvaltnings- och certifieringssystem för reseorganisationer och boende som vill driva företag på ett hållbart sätt.
 • Vi samarbetar med ClimateCare när det gäller CO2-kompensation. De har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och genomföra projekt som minskar och kompenserar koldioxidutsläpp genom projekt med strikta certifieringar.

Vi bygger ett hållbart ekosystem på våra destinationer

 • På våra semesterdestinationer arbetar vi med pålitliga lokala agenter, transport- och utflyktsföretag samt boende.
 • På detta sätt stöder vi inte bara den lokala ekonomin, utan vi uppmuntrar dem också att bedriva hållbart företagande. Tillsammans med våra partners arrangerar vi t.ex. roliga, unika aktiviteter på semestermålen, t.ex. saneringsåtgärder på stränder och i skidbackar, matlagnings-workshops på lokala restauranger samt vandrings- och cykelevenemang. Bra att veta: Vi erbjuder bara utflykter som ger ett positivt avtryck på människor, djur och natur.

Mer hållbart genom samarbete med rätt partner

Steg för steg arbetar vi på Sunweb med att göra vår affärsverksamhet mer hållbar. För att uppnå detta är det avgörande att arbeta tillsammans och bygga broar. För vi vill inte bara bli mer hållbara internt, vi vill också att våra partners, destinationer och boende ska agera på ett socialt ansvarsfullt och hållbart sätt. Tack vare vårt internationella nätverk kan vi ingå partnerskap och få inspiration.

 • Vi arbetar med många boende genom våra hållbarhetsambitioner. Många av dem har en hållbarhetsmärkning som erkänns av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). GSTC är en oberoende internationell organisation som samarbetar med FN. Ett av våra mål är att alla våra partners ska ha ett hållbarhetscertifikat inom 3 år. För att uppnå detta stöder vi dem och bidrar med kunskap och erfarenhet, vi säkerställer att våra partners har tillgång till rätt verktyg, utbildning och expertis för att göra sektorn mer hållbar. Vi vill ”belöna” boenden som har en erkänd hållbarhetsmärkning med en hållbarhetslogotyp. På så sätt känns de genast igen!

Hållbar utveckling för våra medarbetare genom Sunweb Group Academy

Sunweb Group Academy: #letsgrowtogether

Sunweb Group Academy är en plattform ständig utveckling och förbättring. Här kan medarbetare utöka sina kunskaper och färdigheter för att växa både personligt och professionellt. Plattformen består av en reflektions- och utvecklingscykel med olika ”Learning Labs”.

I denna cykel reflekterar deltagaren över sina ambitioner, bland annat genom att ha bra konversationer med människorna omkring dem. Efter att feedbacken har samlats in presenteras handlingsplanen för lärande. Baserat på denna handlingsplan för inlärning kan man välja ett Learning Lab som passar hans eller hennes utvecklingsbehov.

Sunweb Group Academy är en plats där anställda kan lära, växa och utveckla sig själva, tillsammans med kollegor.

Sunweb Group arbetar med de högsta standarderna för integritet och strävar efter att fungera som en förebild i resebranschen. Detta ger Sunweb Group förtroende hos alla sina intressenter, till exempel våra kunder, partners, leverantörer, aktieägare och anställda. Sunweb Group har utarbetat en integritetpolicy som innehåller uppföranderegler för ledning, anställda och andra personer som agerar på uppdrag av Sunweb Group. På så sätt hanteras och identifieras vårt rykte, risker och möjligheter. Integritetspolicyn innehåller uppföranderegler gällande följande ämnen:

 • Bedrägeri, missbruk och visselblåsare
 • Intressekonflikt
 • Mutor och korruption
 • Bekämpa penningtvätt och handelssanktioner
 • Konfidentiell information

Interna initiativ

Vi anser att det är viktigt att våra kollegor också är delaktiga i våra hållbarhetsinitiativ. Först då kommer det att finnas ett utbrett stöd. Vi skapar medvetenhet och engagemang bland våra anställda genom bland annat kommunikation. Genom utbildningar och workshops blir begreppet hållbarhet tydligt och konkret. Vi tror att en hållbar företagskultur bara kan lyckas om alla medarbetare tydligt vet vad vi står för som organisation, och kan därför agera förebild som entusiastiska ambassadörer.

 • Vårt företag och våra kollegor deltar i olika välgörenhetsorganisationer:
 • Vi är huvudpartnern i projektet Eneco Clean the Beach, där många stränder i Belgien och Nederländerna kommer att rengöras från avfall och plast. https://enecocleanbeachcup.be/nl
 • Vi organiserar insamlingskampanjer för KWF, bland annat genom att delta i Rotterdam Marathon.
 • Vårt mål är att göra semesterresmål plastfria genom Sunweb. Tillsammans med trafikbyråer, lokala myndigheter, hotellägare, agenter och kollegor startar vi och vidareutvecklar vi detta projekt.
 • Vi har utvecklat en Sunweb-app för våra kunder: ett praktiskt verktyg för att nå och informera våra kunder snabbt och effektivt. Detta sparar oss mycket papper eftersom vi inte längre behöver informationsböcker och skyltar på destinationerna.
 • Varje kund får ta del av en kort undersökning som ställer frågor om hållbarhet. På detta sätt mäter vi hur hållbarhet uppfattas av konsumenterna och hur vi kan bemöta detta ännu bättre.

Våra kontor

Vi arbetar för att göra våra kontor mer och mer hållbara. Som en del av vår interna verksamhet har vi satt upp ett antal hållbara mål för att uppnå detta;

 • Vi vill minska användningen av plastprodukter och köpa så många återvinningsbara produkter som möjligt. Till exempel har vi olika soptunnor på våra kontor där vi kan separera vårt avfall ännu bättre. Till exempel har vi inte soptunnor vid varje skrivbord, så att plastpåsar inte längre används. Detta sparar oss cirka 40 000 plastpåsar per år.
 • Vårt avfall är uppdelat i 3 avfallsflöden.
 • Vårt kontorshus i Rotterdam har energimärket A+.
 • Vi köper endast hållbart certifierade kontorsmaterial.
 • För vår postleverans har vi flyttat till Fietscouriers.nl. Om möjligt levereras post cykel i största möjliga utsträckning.
 • Vi digitaliserar alltmer våra arbetsprocesser. En viktig del av vår digitaliseringsprocess är ”papperslösa resor”. Det innebär bland annat att vi skriver ut så få broschyrer och reklammaterial som möjligt, och att vi inte längre skriver ut resekuponger eller biljetter.
 • Vi erbjuder möjligheten att använda så kallade delade bilar.
 • Våra anställdas uppmuntras att användning kollektivtrafik genom att helt ersätta dessa kostnader.
 • Det finns en leasingpolicy där bilar endast tilldelas under strikta villkor. Vid tilldelning stimuleras köp av elbil.

Frågor & kontakt

HFör ytterligare information eller frågor om hållbarhet hos Sunweb Group, skicka ett e-postmeddelande till:

sustainability@sunwebgroup.com