Sunweb försäkringar

 1. Hem
 2. Tillval
 3. Försäkringar

Känn dig trygg och säker på resa med Sunwebs reseförsäkring och avbeställningsskydd.

Via Sunweb kan du omedelbart teckna semesterförsäkring och avbeställningsskydd när du bokar din resa.

Detta ger dig säkerhet och skyddar dig mot oväntade kostnader.

Sunweb har noggrant valt AXA som försäkringspartner och vi är övertygade om att de erbjuder dig bästa möjliga skydd.

Är du nyfiken på om din resekostnad täcks vid avbokning på grund av att du insjuknat i Covid-19? Om du kan förkorta din resa för att en nära anhörig hemma råkat ut för en olycka? Eller hur mycket du kan göra anspråk på vid försenat bagage?

För alla vanliga frågor, navigera direkt till:

Om du inte är försäkrad via Sunweb och vill veta mer om villkoren, kontakta din egen försäkringsgivare.

Rapportera skador

Om en skada har inträffat kan du lämna in en skadeanmälan direkt till AXA via deras webbplats. I det övre högra hörnet kan du ändra språket till svenska. När du anmäler en fordran ska du ha fakturor, garantier, intyg och andra bevis redo. Ju mer detaljerad du beskriver ditt krav och bifogar bevis, desto snabbare kan AXA behandla ditt krav.

Har du frågor om din försäkring hos AXA eller vill du ha mer information? Kontakta AXA på +46 (0) 2 00 88 35 45)

Sunwebs Reseförsäkring

Vad ingår?

 • Hjälp via IPA Alarmcentral 24 timmar om dygnet
 • Medicinska kostnader på resmålet
 • Försenat bagage och försening av allmänt transportmedel
 • Förlust, stöld och skador på bagage
 • Skydd för nödsituation orsakat av terrorhandling eller naturkatastrof
 • Ny resa/ersättning per dag vid allvarlig händelse hemma
 • Självriskskydd 
 • Självriskeliminering på hyrda fordon
 • Skydd för plötsliga och oförutsedda skadehändelser

Vill du ha mer information om förmånerna i försäkringen? De allmänna försäkringsvillkoren för denna kompletterande reseförsäkring finns här. Vill du se försäkringsöversikten? Klicka här.

Viktigt: Det här är AXA: s försäkringsvillkor. Sunweb har noggrant valt AXA som försäkringspartner och är övertygad om att de erbjuder dig bästa möjliga skydd. 

Covid-19

Betraktas Covid-19 som en akut sjukdom?

AXA klassificerar Covid-19 som en allvarlig sjukdom, vilket kan leda till döden. Om du under resan blir smittad av Covid-19 täcks kostnader för läkar-, sjukhus- och behandlingskostnader,  ordinerade läkemedel samt nödvändiga transporter i samband med vård (Om vårdkostnaden överstiger 1 500 SEK, ska du istället kontakta den alarmcentral som hör till ditt hemförsäkringsbolag. Om skadan reglerats av dit hemförsäkringsbolag, täcker semesterförsäkringen kostnaden för självrisken till hemförsäkringsbolaget (1500 SEK/ skadehändelse).

Täcker försäkringen om jag måste avbryta min resa på grund av att en familjemedlem hemma insjuknat i Covid-19?

Om en nära anhörig till dig i Sverige plötsligt och oväntat blir allvarligt sjuk eller avlider, lämnas ersättning med det antal dagar som faktiskt går förlorade. Avbryts resan och fler än halva antalet resdagar går förlorade kan ersättning istället lämnas med en ny resa.

Sunwebs Avbeställningsskydd

Ersättning vid avbeställning på grund av giltig orsak:

 • Akut sjukdom och olycksfall eller dödsfall som drabbar dig, nära anhörig, medresenär eller någon du avser att besöka.
 • Annan plötslig och oförutsedd händelse som medför att du inte rimligen kan genomföra den planerade resan/ evenemanget, t.ex. om beviljad semester dras in, om ditt hem drabbas av brand, översvämning eller inbrott eller om ditt husdjur drabbas av allvarlig sjukdom.

Vill du ha mer information om avbeställningsskyddet? De allmänna försäkringsvillkoren för detta avbeställningsskydd finns här. Vill du se försäkringsöversikten? Klicka här.

Viktigt: Det här är AXA: s försäkringsvillkor. Sunweb har noggrant valt AXA som försäkringspartner och är övertygad om att de erbjuder dig bästa möjliga skydd. 

Covid-19

När kan jag avboka på grund av Covid-19?

Om du själv, en nära anhörig, en medresenär eller någon du avser att besöka insjuknar i Covid-19 före resan.

Jag måste sitta i karantän på grund av att jag smittas av Covid-19. Kan jag avboka min resa?

Om du, en nära anhörig, en medresenär eller en person du avser besöka blivit smittade av Covid-19 före avresan och på grund av detta måste sitta i karantän, omfattas detta av avbeställningsskyddet.