Lokala förhållningsregler

  1. Hem
  2. Information om corona
  3. Lokala regler

Lokala förhållningsregler på våra resmål

Vad är öppet och vad är tillåtet?

För närvarande påverkas alla våra resmål av UDs avrådan från icke-nödvändiga resor. Den 30/6 häver UD sin avrådan från resor till flera länder inom EU.
Det betyder att du då kan resa med oss till Grekland, Spanien och Portugal. Flera länder inom EU förväntas öppna upp och den 15/7 och utanför EU efter 31/8. 

Utöver UDs rekommendationer, kan du här nedan läsa de lokala förhållningsreglerna som gäller för var och ett av våra resmål.

Andorra

Andorra rapporterar för närvarande inga slutna gränser eller särskillda förhållningsregler.

Bulgarien

Plats Från 15/6 Regler
Avstånd på offentliga platser 1,5 meter rekommenderas  
Kollektivtrafik Tillåtet  
Antal personer som får samlas utomhus Ingen begränsning  
Dela boende med andra -  Ingen information i nuläget.
Livsmedelsbutiker och apotek Öppet  Munskydd krävs
Bensinstaioner Öppet  Munskydd krävs
Restauranger Öppet

 

Barer Öppet Antal gäster styrs av barens storlek
Butiker Öppet Munskydd krävs
Vattenparker Stängt  
Temaparker Öppet  
Djurparker Öppet  
Strand Öppet  Max 50 % av den normala kapaciteten, både på och runt.
Event (inomhus och utomhus) Tillåtet  
Museer Öppet  Max 50 % av den normala kapaciteten
Wellness/spa Stängt  
Utegångsförbud eller andra tider med olika regler Inga  
Ingen alkoholförsäljning vid angivna tider Inga  
Klubbar/nattliv Stängt  
Casino Öppet  
Flygplatser Öppet Munskydd krävs och kontroll av kroppstemperatur. Eftersom Coronatest och karantän är obligatoriskt flyger vi inte till Bulgarien.

Cypern

Plats Från 1/6 - 30/6 Regler
Avstånd på offentliga platser 1,5 meter  
Kollektivtrafik Tillåtet  Krav på godkända munskydd.
Antal personer som får samlas utomhus 10 personer  
Sport Endast utomhus  Max 10 personer.
Livsmedelsbutiker och apotek Öppet  
Bensinstaioner Öppet  
Restauranger Öppet

 Max 2 personer per bord.

Barer Stängt  Max 2 personer i grupp, utöver detta ska 1,5 meters avstån hållas. 
Butiker Öppet  Antal personer beror på storlek
Vattenparker - -
Temaparker Oftast öppet  Individuellt per park.
Djurparker Oftast öppet  Individuellt per park.
Strand Öppet  
Event (inomhus och utomhus) Endast 10 personer  1,5 meters avstånd ska fortfarande hållas.
Museer Öppet  
Wellness/spa Stängt  
Utegångsförbud eller andra tider med olika regler Inget  
Ingen alkoholförsäljning vid angivna tider -  Ingen information i nuläget.
Klubbar/nattliv Stängt  
Casino Stängt  
Flygplatser Öppet  Munskydd är obligatoriskt och kontroll av kroppstemperatur utförs.

Egypten

Egypten öppnar sina gränser den 23/6. Mer infrormation kommer.

Frankrike

Plats Från 15/6 Regler
Avstånd på offentliga platser 1 meter rekommenderas  
Kollektivtrafik Tillåtet  Godkända munskydd är ett krav
Antal personer som får samlas utomhus Ingen begränsning  
Dela boende med andra Tillåtet  
Livsmedelsbutiker och apotek Öppet  
Bensinstaioner Öppet  
Restauranger Öppet

 Max 10 personer per bord och 1 meter mellan borden.

Barer Öppet  Max 10 personer per bord och 1 meter mellan borden.
Butiker Öppet  
Vattenparker - -
Temaparker Öppet  
Djurparker Öppet  
Strand Öppet  
Event (inomhus och utomhus) Ej tillåtet  Max 10 personer
Museer Öppet  
Wellness/spa Öppet  
Utegångsförbud eller andra tider med olika regler Inga  
Ingen alkoholförsäljning vid angivna tider -  Ingen information i nuläget.
Klubbar/nattliv Stängt  
Casino Stängt  
Flygplatser Öppet Munskydd krävs och kontroll av kroppstemperatur.

Grekland

Plats Från 15/6 Regler
Avstånd på offentliga platser 1,5 meter rekommenderas  
Kollektivtrafik Tillåtet  Godkända munskydd är ett krav
Antal personer som får samlas utomhus Ingen begränsning  
Sport Endast utomhus  Tillåtet på offentlig plats
Livsmedelsbutiker och apotek Öppet  
Bensinstaioner Öppet  
Restauranger Öppet

 Endast uteservering med säkerhetsavstånd mellan borden. 1 gäst per kvm. Max 6 gäster per bord, ej inkl. minderåriga barn. Personal ska bära munskydd, men inget krav för gäster.

Barer Öppet  Beror på barens storlek
Butiker Öppet  Beror på butikens storlek. I köpcenter gäller 1 person per 20 kvm. I mindre butiker 1 person per 10 kvm. Det rekommenderas att använda munskydd.
Vattenparker -  Ingen information i nuläget.
Temaparker Öppet  
Djurparker Öppet  
Strand Öppet  
Event (inomhus och utomhus) Ej tillåtet  
Museer Öppet  
Wellness/spa Öppet  
Utegångsförbud eller andra tider med olika regler Inga  
Ingen alkoholförsäljning vid angivna tider -  Ingen information i nuläget.
Klubbar/nattliv Stängt  
Casino Stängt  
Flygplatser Öppet Munskydd krävs. Från 1/7 går det flyg till Grekland. Tillfälliga coronatest utförs.

Italien

Plats Från 19/6 Regler
Avstånd på offentliga platser 1,5 meter rekommenderas  Munskydd är ett krav
Kollektivtrafik Olika per region  Munskydd är ett krav. Regionala myndigheter ansvarar själv för att inplementerara regler för bekämpning av smitta. Detta kan t.ex. gälla begränsningar i antal personer som får vistas i ett transportfordon.
Antal personer som får samlas utomhus Inga grupper  Inga större grupper är tillåtet och alla måste hålla 1,5 meters avstånd.
Delat boende med andra Tillåtet  Man kan dela boende med vänner.
Livsmedelsbutiker och apotek Öppet  Munskydd är ett krav
Bensinstaioner Öppet  
Restauranger Öppet

 Alltid 1 meter mellan gästerna. borden desinficeras efter bruk. Personalen måste bära munskydd. 

Barer Öppet  Alltid 1 meter mellan gästerna. borden desinficeras efter bruk. Personalen måste bära munskydd. 
Butiker Öppet  Alltid 1 meter mellan gästerna. Engångshanskar ska erbjudas kunder i butiken som vill röra eller prova plagg.
Vattenparker Stängt  Vid öppning av vattenland kan det förekomma begränsningar, som tillåtet antal personer, förbokning av biljetter och temperaturkontroller vid inträde.
Temaparker Stängt  Vid öppning av temaparker kan det förekomma begränsningar, som tillåtet antal personer, förbokning av biljetter och temperaturkontroller vid inträde.
Djurparker Oftast öppet, men styrs individuellt  Inomhus- och utomhusområden där det inte kan hållas 2 meters avstånd krävs munskydd. 
Strand Öppet  Allmänna regler måste följas.
Event (inomhus och utomhus) Från och med 15 juni är event tillåtna med vissa begränsningar  Biljetter och platser måste reserveras i förväg. Det måste vara möjligt att håll 1 meters avstånd mellan personer. Max. antalet besökare för utomhusevenemang är 1000 och 200 inomhus.
Museer Öppet  Minst 1 meter mellan besökare.
Wellness/spa Stängt  
Utegångsförbud eller andra tider med olika regler Inga  
Ingen alkoholförsäljning vid angivna tider Inga  
Klubbar/nattliv Stängt  
Casino Stängt  
Flygplatser Öppet  Munskydd är obligatoriskt och måste bytas var fjärde timme. Endast resenärer är tillåtna i terminalerna (anhöriga).
incheckning online rekommenderas. Kroppstemperatur mäts på flygplatsen. Håll minst 1,5 meter avstånd till andra människor.

Portugal - Algarve

Plats Från 17/6 Regler
Avstånd på offentliga platser 2 meter  
Kollektivtrafik Tillåtet  Endast med 2/3 av kapaciteten. Krav på godkända munskydd.
Antal personer som får samlas utomhus Max 10 personer  
Delat boende med andra Tillåtet  Så länge 1,5 meters avstånd kan hållas.
Livsmedelsbutiker och apotek Öppet  Munskydd är ett krav.
Bensinstaioner Öppet  Munskydd är ett krav.
Restauranger Öppet

 Så länge 1,5 meters avstånd kan hållas.

Barer Öppet  Så länge 1,5 meters avstånd kan hållas.
Butiker Öppet  Munskydd är ett krav.
Vattenparker Stängt  
Temaparker Öppet  Munskydd är ett krav.
Djurparker Öppet  Munskydd är ett krav.
Strand Öppet 1,5 meters avstånd är ett krav. Om du köper mat eller dryck krävs även munskydd.
Event (inomhus och utomhus) Delvis tillåtet  Evenemang utmomhus är tillåtet, men med begränsningar och förutsättningen att socialt avståndstagande kan upphållas.
Museer Öppet  Munskydd är ett krav.
Wellness/spa Stängt  
Utegångsförbud eller andra tider med olika regler Inga  
Ingen alkoholförsäljning vid angivna tider -  Ingen information i nuläget.
Klubbar/nattliv Stängt  
Casino Stängt  
Flygplatser Öppet  Munskydd är obligatoriskt. Extra hygienåtgärder vidtas och ett avstånd på 2 meter krävs.

Portugal - Madeira

Plats Från 17/6 Regler
Avstånd på offentliga platser 2 meter  
Kollektivtrafik Tillåtet  Endast med 2/3 av kapaciteten.
Antal personer som får samlas utomhus Max 10 personer  
Delat boende med andra Tillåtet  .
Livsmedelsbutiker och apotek Öppet  
Bensinstaioner Öppet  
Restauranger Öppet  
Barer Öppet  Dock endast vissa. 
Butiker Öppet  
Vattenparker Stängt  
Temaparker Stängt  
Djurparker Stängt  
Strand Öppet  
Event (inomhus och utomhus) Tillåtet  
Museer Öppet  
Wellness/spa Stängt  
Utegångsförbud eller andra tider med olika regler -  
Ingen alkoholförsäljning vid angivna tider -  Ingen information i nuläget.
Klubbar/nattliv Stängt  
Casino Öppet  
Flygplatser Öppet Säkerhetsavstånd på 1,5 meter måste följas, munskydd krävs och kroppstemperatur kontrolleras vid ankomst. Gäster som inte har coronatestats på 72 timmar före ankomst måste genomföra ett test vid ankomst. Testet tar cirka 1 timme och svar tas emot per telefon ca 12 timmar senare. Under perioden fram till att du får svar måste du sitta i karantän och om testet är positivt försätts du i karantän.
Innan avresan är det obligatoriskt för alla som besöker Madeira ska registrera sig och besvara ett frågeformulär, där du också kan ladda upp en kopia av ditt Covid-19-test, om du har gjort ett innan avresan: https://madeirasafe.com /#/login
 

Schweiz

Schweiz har öppnat sina gränser. Mer infrormation kommer.

Spanien

Spanien öppnar sina gränser den 30/6. Mer infrormation kommer.

Plats Från 22/6 Regler
Avstånd på offentliga platser 1,5 meter  
Kollektivtrafik Tillåtet  Munskydd är krav
Antal personer som får samlas utomhus Max 20 personer  
Delat boende med andra Tillåtet  Munskydd är krav
Livsmedelsbutiker och apotek Öppet  Munskydd är krav.
Bensinstaioner Öppet  Munskydd är krav.
Restauranger Öppet

 Munskydd är krav och max 20 pers.

Barer Öppet  Munskydd är ett krav. Endast Malloca (El Arenal, Magaluf og Playa de Palma) har stängt.
Butiker Öppet  Munskydd är krav.
Vattenparker Öppet  Dock ej alla.
Temaparker Stängt  Inte alla. Munskydd är ett krav.
Djurparker Öppet  Dock ej alla.
Strand Öppet  
Event (inomhus och utomhus) Tillåtet  Munskydd är krav.
Museer Öppet  Munskydd är krav.
Wellness/spa Öppet  
Utegångsförbud eller andra tider med olika regler -  
Ingen alkoholförsäljning vid angivna tider -  Ingen information i nuläget.
Klubbar/nattliv Öppet  Dock ej alla. Munskydd är krav.
Casino Öppet  Munskydd är krav.
Flygplatser Öppet  Munskydd är obligatoriskt. Extra hygienåtgärder vidtas. Tillfälliga temperaturkontroller utförs av besökare och alla gäster måste fylla i ett hälsoformulär vid ankomst till landet.
Från 1/7 måste gäster som reser till Spanien ladda ner appen " SPAIN HEALTH TRAVEL APP" som finns på denna hemsida: https://www.spth.gob.es/ och ange personuppgifter. Detta görs efter incheckning. Appen genererar sedan en QR-kod som du kan använda när du anländer till landet. Dina personuppgifter kommer att hanteras av de spanska hälsomyndigheterna ska kunna hålla kontroll över de olika destinationerna. Från 1/8 kommer det att vara obligatoriskt för resenärer till Spanien att ladda ner appen på sina digitala enheter.
 

Turkiet

Plats Från 23/6 Regler
Avstånd på offentliga platser 1,5 meter  
Kollektivtrafik Tillåtet  Max 50 % av kapaciteten. Krav på godkända munskydd.
Antal personer som får samlas utomhus Endast personer i samma hushåll  
Delat boende med andra - -
Livsmedelsbutiker och apotek Öppet  
Bensinstaioner Öppet  
Restauranger Öppet

Max 2 personer per bord.

Barer Stängt  
Butiker Öppet  Munskydd är ett krav.
Vattenparker Stängt  
Temaparker Öppet  Individuellt per park.
Djurkarker Öppet  Individuellt per park.
Strand Öppet Munksydd är ett krav.
Event (inomhus och utomhus) Ej tillåtet  
Museer Öppet  
Wellness/spa Öppet  
Utegångsförbud eller andra tider med olika regler -  
Ingen alkoholförsäljning vid angivna tider -  Ingen information i nuläget.
Klubbar/nattliv Stängt  
Casino Stängt  
Flygplatser Öppet  Munskydd är obligatoriskt och kontroll av kroppstemperatur utförs.

Österrike

Plats   Regler
Avstånd på offentliga platser 1,5 meter  
Kollektivtrafik Tillåtet  Krav på godkända munskydd.
Antal personer som får samlas utomhus 10 personer  
Delat boende med andra Tillåtet  
Livsmedelsbutiker och apotek Öppet  
Bensinstaioner Öppet  
Restauranger Öppet

 Max 10 personer per bord.

Barer Stängt  Max 10 personer per bord.
Butiker Öppet  Antal personer beror på storlek.
Vattenparker - -
Temaparker Öppet  
Djurparker Öppet  
Strand Öppet  
Event (inomhus och utomhus) Ej tillåtet  
Museer Öppet  
Wellness/spa Stängt  
Utegångsförbud eller andra tider med olika regler Inget  
Ingen alkoholförsäljning vid angivna tider -  Ingen information i nuläget.
Klubbar/nattliv Stängt  
Casino Stängt  
Flygplatser Munskydd och kontroller av kroppstemperatur  För tillfället är gränserna stängda. I nuläget har det inte tagits något beslut om när man tar emot svenska gäster.