1. Hem
 2. Solresor
 3. Kampanjvillkor

Kampanjvillkor

Kampanjvillkor

<Schablon Kampanjvillkor SE>

Kampanjvillkor:

 • Genom att deltaga förklarar deltagaren att han/hon instämmer med innehållet i dessa kampanjvillkor.

 

 • Dessa kampanjvillkor är tillämpliga på den av Rotterdam Leisure Holding B.V. (nedan: ‘<märke>’) organiserade kampanj till befordran av dess nya reklamkampanj “<kampanjens namn>” (nedan kallad: kampanjen).

 

 • Kampanjen är giltig från <startdatum> t/m <slutdatum>. Inga andra kostnader än de vanliga kommunikationskostnaderna är tillämpliga på denna kampanj.

 

 • Deltagande görs genom <sätt>.

 

 • Det finns ett pris. Priset gäller ett <pris t.ex. en 8-dagars vistelse för 2 personer i ett 2-bäddsrum på landsidan generellt (till ett värde på ca. EURO)>. Med hänsyn till utförandet av priset gäller de allmänna villkoren till <märke> . <Märke> kommer att sköta indragning och deklaration av spelskatt.

 

 • Flyg, logi (på grundval av boende och frukost) samt överföring från och till hotellet är inkluderade i priset. Övriga extrakostnader är inte inkluderade.

 

 • Det <X>-dagars uppehåll äger rum mellan startdatum och slutdatum>, under förbehåll av att resorna kan genomföras.

 

 • Vinnaren är själv ansvarig för en giltig försäkring, rese- och hälsodokument..

 

 • Vinnaren av denna kampanj väljs <datum för utväljande av prisvinnare> <märke> till följd av <t.ex. svaret, eller vid lika resultat svaren som ligger närmast svaret på pristävlingen (tiebreak-fråga)>.

 

 • Vinnaren underrättas <datum> personligt via <kommunikationsmedel>.

 

 • Deltagaren instämmer med att hans/hennes namn nämns på <sociala medier>.

 

 • Den vinnande deltagaren måste reagera inom en vecka efter tillkännegivandet om att han/hon är vinnare för att kunna lösa in priset.

 

 • Medarbetare i Sunweb Group är uteslutna av deltagande.

 

 • Deltagarna ger automatiskt tillstånd för publikation av insändningen och genomförandet av priset i den vidast möjliga betydelse, inklusive, i varje fall men inte uteslutande, användandet för alla möjliga medier, bland andra internet och nationella dag- och veckotidningar och det för en obegränsad tid.

 

 • Deltagande i denna kampanj och tävling om priset är endast möjligt om deltagaren själv uppger riktiga uppgifter. <Märke> har alltid rätt att be deltagaren om att uppvisa en kopia av en giltig legitimationshandling.

 

 • Minderåriga upp till 18 år kan endast delta och/eller motta priset med godkännande från sina representanter (som måste ges på första anmodan).

 

 

 

 

 

 • <Märke> förbehåller sig rätten att utesluta deltagare till vilken som helst tid från kampanjen eller priset om de menar att deltagaren har brutit mot ett eller flera villkor för deltagande, eller har avlämnat oriktig eller ofullständig information eller på vilket som helst annat sätt har handlat på juridiskt otillåtligt vis.

 

 • Priset är inte ombytbart och kan inte inväxlas mot pengar. Om en resa inte kan utföras på grund av särskilda omständigheter har vinnaren inte rätt till betalning eller
 •  ersättning. Priset kan endast överdras efter föregående godkännande från <Märke> och kan underkastas ytterligare (finansiella) villkor.

 

 • <Märke> förbehåller sig rätten att avsluta kampanjen till varje tid utan motivering eller att ändra kampanjvillkorna i fortid.

 

 • Det är inte möjligt att korrespondera om dessa kampanjvillkor eller om resultatet.

 

 • <Sociala medier> och andra anlitade hjälppersoner och/eller tredjeman från <Märke> är inte ansvariga för några skador, oavsett typ, som följer av deltagandet i denna promotionkampanj.

 

 • Tryck-, stav-, sättnings- eller dylika fel kan inte invändas och medför inte på något som helst sätt en förpliktelse för <märke>.

 

 • Om en deltagare har en klaga har i förbindelse med kampanjen, kan han/hon meddela den inom 10 arbetsdagar efter att klagan har uppstått eller rimligtvis kunde ha blivit fastställd, till <Märke> genom at sända ett brev till <Märke>, Postbox 1439, 3000 BK i Rotterdam, märkt 'klacht promotioneel kansspel' ("klagomål om promotionellt hazardspel"). <Märke> kommer att behandla klagomålet och ta kontakt med deltagaren om klagomålets avslutning. Om klagomålet inte uträds till klagarens tillfredsställelse, finns med hänsyn till promotionella hazardspel en möjlighet att inge en klaga till nederländska Spelmyndigheten ("Kansspelautoriteit").

 

 • Eventuella tvister som följer av kampanjen skall uteslutande föreläggas den kompetenta domaren i Rotterdam. 

 

 • Dessa villkor och den aktuella kampanjen är underkastade nederländsk rätt.

 

Valfritt:

 • Om priset är en paketresa – se understruket skuggat.

 

 • Om personuppgifter från andra än deltagaren möjligtvis publiceras (t.ex. foto)

 

 • Deltagaren har fått tillstånd från andra personer än deltagaren själv, som är synliga på det publicerade fotot.

 

 • När priset inte är vår egen produkt:
 • <Märke> är inte ansvarig för någon förlust, försening eller defekt på eller på grund av det vunna priset i vilken som helst form. På priset som har vunnits eller skall vinnas gäller endast producentens eller leverantörens vanliga garanti om dessa finns och är tillämpliga.

 

 • <Märke> är inte ansvarig och/eller ansvarsskyldig för kostnaderna som kampanjens deltagare har gjort med hänsyn till deltagande i kampanjen eller vidare bruk av priset.

 

 • <Märke>, de av det anlitade hjälppersoner eller tredjeman och/eller på annat sätt av <Märke> involverade personer med hänsyn till denna kampanj är inte ansvariga för någon skada, varken direkt eller indirekt och/eller personskada i vilken som helst form till följd av användning eller insatsen av de utdelade priser och/eller deltagande i kampanjen.