1. Kontaktuppgifter och svar på dina frågor | Sunweb
  2. Avbokning
  3. När har resebolaget rätt att avboka en resa?

Alla rubriker

När har resebolaget rätt att avboka en resa?

Resebolaget har rätt att ändra eller avbryta resan under följande villkor:
Utifall resebolaget innan avresa avbryter resan ska kunden informeras så snart som möjligt. Detsamma gäller om, det före avgång visar sig att resebolaget inte kommer kunna leverera avtalade tjänster eller att tjänsterna kommer att vara av lägre kvalitet än överenskommet. Om en förändring innebär att resans ekonomiska värde minskar, har kunden rätt att få ett prisavdrag som motsvarar värdeminskningen. Detta gäller inte förändringar eller oregelbundenheter som allmänt betraktas som triviala.

I samband med att resebolaget informerar kunden om avbruten eller ändrad resa ska kunden informeras om sina rättigheter och hur denne skall gå till väga för att utnyttja dessa. Utifall resebyrån måste avboka resan och det inte beror på resenärens omständigheter, har denne rätt att säga upp reseavtalet och återbetalas hela beloppet som inbetalts. Kunden har också rätt att i stället välja en annan paketresa efter sitt eget val, om arrangören utan omotiverat höga kostnader och förluster kan erbjuda detta. Detta gäller även om det säkert kan förutses att resan kommer att ställas in i huvudsak av resebolaget. Om kunden väljer ett resepaket med högre värde, måste kunden betala mellanskillnaden. Om kunden väljer ett resepaket med mindre värde, kommer resebolaget återbetala mellanskillnaden.

Kunden har dock inte ovanstående befogenheter om den inställda flygningen beror på att antalet bokningar fyra veckor före avresa understiger 75 % av antalet platser som resebyrån har till sitt förfogande på flygningen i fråga. I sådant fall ska de kunder som påverkas skriftligen informeras om den inställda flygningen senast tre veckor före det planerade avgångsdatumet.
Detta besvarade min fråga / Detta besvarade inte min fråga

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

 
Om du inte hittade vad du sökte kan du alltid ställa din fråga till oss på info@sunweb.se, så svarar vi dig så fort vi kan! 

E-post

Du kan alltid skriva till oss på info@sunweb.se, men det snabbaste sättet att nå oss är via vårt kontaktformulär.  

Telefon

Öppettider:

Mån-fre: 09:00-16:00 

Lör-sön: stängt

Vi håller stängt på danska helgdagar.

Ring oss på tel: 040-66 88 100

Värt att veta

Besök vår värt att veta sida för att få viktig information till före, under och efter din resa.

Läs mer

Facebook

För korta frågor, tips och inspiration besök vår Facebook sida.

Besök sida

E-post

Du kan alltid skriva till oss på info@sunweb.se, men det snabbaste sättet att nå oss är via vårt kontaktformulär.  

Telefon

Öppettider:

Mån-fre: 09:00-16:00 

Lör-sön: stängt

Vi håller stängt på danska helgdagar.

Ring oss på tel: 040-66 88 100

Värt att veta

Besök vår värt att veta sida för att få viktig information till före, under och efter din resa.

Läs mer

Facebook

För korta frågor, tips och inspiration besök vår Facebook sida.

Besök sida