Klimatkompensation

  1. Hem
  2. klimatkompensation

Därför klimatkompenserar vi alla resor

På Sunweb jobbar vi för att förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkningar i allt vi gör. Samt i våra resor från början till slut. Därför är din semester med oss koldioxidneutral.

Att din resa är koldioxidneutral betyder att när du beställer din resa hos oss, beräknar vi koldioxidutsläppen för din semester och stöder projekt som minskar den motsvarande mängden CO₂. Vi gör detta för alla resor som bokas genom Sunweb Group.

Projekten som vi stöder är oberoende certifierade enligt internationella standarder. Vi gör detta för att säkerställa att mängden koldioxid vi kompenserar med, också matchar utsläppsmängden för dina resor med oss.

Vi inser att CO₂-kompensation inte är lösningen på alla klimatförändringar, men vi vill göra vad vi kan för att begränsa utsläppen och arbeta för ett hållbart resande. Vi är stolta över att vi nu klimatkompenserar för alla resor och hjälper våra gäster att välja ett mer miljövänligt sätt att resa.

Läs vidare nedan om du vill veta mer om klimatkompensering och om vad vi gör.


Vad gör vi?

För varje såld resa räknar vi ut CO₂-utsläppen för resan till resmålet och  boendet. Detta klimatkompenserar vi genom att investera i projekt som minskar utsläpp i världen. Detta är givetvis inte lösningen på alla klimatproblem, men vi tycker att det är viktigt att vara med till att reducera den klimatpåverkan våra resor har. 

Vad är CO₂-kompensation?

CO₂-kompensation är ett sätt att reducera koldioxidutsläppen. Detta gör man genom att köpa CO₂-kompensationscertifikat, då betalar man för reduktion av ett ton CO₂. Varje certifikat motsvarar att vi stöttar ett projekt som reducerar CO₂-utsläppen med ett ton.

Projekten som vi stöttar finns världen över och du känner säkert redan till någon av typerna: utbyggnad av vindkraftverk, solcellsparker och skydd av regnskog. Alla projekt är certifierade av en tredjepart och genomgår en grundlig kontroll innan dem godkänns. 

Hur klimatkompenserar vi din resa?

Vi räknar ut den totala CO₂-mängden för din resa genom att beräkna följande delar av resan:

1. Flyg-/bussresan till och från resmålet
2. Transfer till och från hotellet
3. Din hotellvistelse

När den totala CO₂ mängden är uträknad, stöttar vi projekt som reducerar den motsvarande mängden CO₂. På detta sättet blir alla våra resor CO₂-neutrala.

Vilka projekt stöttar vi?

Vi stöttar klimatkompenserade genom ett pågående energiprojekt i Indien. Projektet reducerar CO₂-utsläppen i stor skala, samtidigt som att dem försörjer tusentals människor med grön energi.

Ett exempel på projekt som vi stöttar är utbyggnaden av vindkraftparker i Madhya Pradesh och Rajashtan i Indien. Totalt sätt kan dessa två projekt reducera CO₂-utsläppen med 350.000 ton om året och generera el till 76.000 hushåll.

Alla projekt är certifierade med den högsta standard som finns inom frivillig CO₂-reduktion, som exempelvis Voluntary Carbon Standard programmet. 

Hur bidrar klimatkompensation?

Klimatkompensation begränsar klimatförändringar genom att:

- Reducera mängden CO₂ i atmosfären

- Stötta projekt inom bland annat hållbar energi

- Öka uppmärksamheten om hur vår livsstil påverkar klimatet

Sedan starten av 1997 har frivilliga klimatåtgärder minskat koldioxidutsläppen över hela världen med cirka en miljard ton.

Vilka är vår samarbetspartner ClimateCare?

Det var viktigt för oss att hitta en erkänd internationell partner som kunde matcha våra behov i förhållande till grundligt certifierade projekt. Just därför valde vi att samarbeta med ClimateCare. Med mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och driva storskaliga CO₂-reduktionsprojekt, är ClimateCare både kostnadseffektiva och har samtidigt en stor inverkan med sina program. Dessa hanterar både fattigdom, förbättrar hälsan och skyddar miljön med deras speciella tillvägagångssätt Climate+Care.

Har du frågor?

Har du ytterligare frågor om våra CO2-neutrala resor och riktlinjer? Skicka gärna ett e-post till: sustainability@sunwebgroup.com