Villkor för värdebevis

  1. Hem
  2. Trygg & förberedd
  3. Värdebevis
  4. Rabatt
  5. Villkor

Värdebevis

Du har bokat en resa med, Sunweb Group GmbH (Sunweb Group). Eftersom din bokning har avbokats till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter som följde coronavirusets utbrott, har du fått ett värdebevis av oss som du kan använda för att boka en ny paketresa hos oss. Även om din paketresa avbröts tidigare än väntat till följd av coronavirusets utbrott, kommer du att få ett värdebevis som kompensation för de missade dagarna. Värdebeviset motsvarar den summa som du betalat in för din resa, plus 20 % extra, som du kan använda för att boka din nästa resa.  

Värdekod

Värdebeviset har en unik värdekod som skickas via e-post till den som är bokningsansvarig för den avbokade paketresan. Bokningsansvarig är personen som gjorde den ursprungliga bokningen. För närvarande arbetar vi med att göra det möjligt för den som är bokningsansvarig att kunna dela värdekoden med sina medresenärer. De andra resenärerna kommer då att kunna använda hela eller delar värdet för att boka en ny semester hos oss. Bokningsansvarig ansvarar själv för att skydda värdekoden mot obehörig användning. Om Bokningsansvarig upptäcker obehörig användning av koden måste detta rapporteras till oss omedelbart.  

Lösa in

Värdebeviset kan användas som betalningsmedel för alla paketresor som Sunweb erbjuder, både skid- och solresor. Värdebeviset kan inte användas som betalning för  tjänster som Sunweb erbjuder på resmålen. 

Sunwebs resevillkor gäller för din nybokade resa. Du accepterar dessa när du gör den nya bokningen. 

Om det är så att din nybokade resa också tvingas avbokas av oss eller av dig själv och du har rätt till återbetalning, kommer Sunweb Group återbetala denna i form av ett värdebevis. Detta accepterar du när du gör den nya bokningen. 

Värdet

Värdet på ditt värdebevis motsvarar det belopp som du redan hade betalat för din paketresa vid avbokningen eller den ersättning du får från oss på grund av att din paketresa avbröts tidigare än väntat, plus 20% extra. Observera att de 20% extra, endast kan användas för bokning av en ny resa och betalas inte ut efter 12 månader. När du använder värdebeviset som betalningsmetod och resesumman för den nya resan är högre betalar du mellanskillnaden. Om den nya paketresan är billigare förblir värdebeviset giltig för restvärdet.  

Om du använder värdebeviset som betalning (delvis eller hela) upphör din rätt att begära återbetalning för avbokad resa från Sunweb Group. Om du inte använder värdebeviset eller dess restvärde, återbetalar vi ditt (kvarvarande) värde för ditt värdebevis till dig inom tolv (12) månader efter dagen för utfärdandet.  

Observera att ditt värdebevis inte omfattas av Kammarkollegiets resegaranti. När du inlöst ditt värdebevis mot en ny resa täcks den bokade resan av Kammarkollegiets resegaranti. 

Inga rättigheter kan härledas från tryck- och / eller typografiska fel.